دوره آموزش لیزر موهای زائد

دوره لیزر موهای زائد

/post-246/

اطلاعیه مهم مرکز مطالعات و تحقیقات فناوریهای نوین آسمان با توجه به نیاز فوری کلینیک ها و مراکز درمانی طرف قرار داد با مرکز مطالعات و جذب افراد آموزش دیده که موفق به دریافت گواهینامه لیزر موهای زائد از مرکز مطالعات شدن. در جلسه ای که در مورخ 1397/07/20 برگزار شد .مقرر شد .قرعه کشی برگزار...