درمورد لیزر موهای زائد

لیزر موهای زائد

/unwanted-hair-laser-4/

آیا لیزر موهای زائد می تواند مضراتی هم داشته باشد؟ اگر فرد آفتاب گرفته باشد ممکن است پوستش بسوزد و جای آن لک‌های سفید ایجاد شود. همچنین اگر بعد از لیزر مراقبت‌های لازم را رعایت نکند یا در صورت ایجاد زخم آن را دستکاری کند و تاول ایجاد شود، ممکن است جای آن اسکار باقی بماند. علاوه بر این اگر...