درمان لیزر موهای زائد

چه عواملی باعث موفقیت درمان موهای زائدمیشود؟

/what-causes-hair-treatment-success-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%88%D8%AF/

رنگ مو، تیپ پوستی (از نظر میزان روشن یا تیره بودن پوست)، ضخامت مو و بالاخره تعداد جلسات درمان.به طور خلاصه می توان گفت بهترین نتایج از بین بردن موهای زائد با لیزرها در افراد با تیپ های پوستی پائین و رنگ پوست روشن و موهای تیره به وضخیم دست می آید. در افراد با تیپ پوستی تیره خطر جذب بیشتر...