درباره ما

مرکز مطالعات و تحقیقات فناوریهای نوین آسمان

/post-398/

مرکز رسمی و دارای مجوز . در خصوص آموزش های تخصصی با انواع تجهیزات پزشکی و اخذ مدرک معتبر جهت شروع بکار در بیمارستانها . کلینیکها و مراکز درمانی و مطب ها میباشد . لیست آموزش هایی که در مرکز مطالعات و تحقیقات فناوریهای نوین آسمان برگزار میگردد. 1_آموزش در دورهای تخصصی با دستگاه های لیزر رفع...