بهترین و مجهزترین مرکز لیزر در غرب تهران

لیزر موهای زائد

/post-125/

قیمت لیزر موهای زائد در کلینیک لیزر آسمان ناحیه قیمتها با تخفیف 50%وبه تومان میباشد ناحیه قیمتها با تخفیف 50%وبه تومان میباشد پشت لب 15,000 30000 دور هر سینه 15,000 30000 چانه 15,000 30000 وسط سینه 10,000 20000 زیر چانه 30,000 60000 شکم 50,000 100000 خط ریش 25,000 50000 خط ناف 20,000 40000...