30توصیه مهم براى زندگى بهتر

30توصیه مهم براى زندگى بهتر

30توصیه مهم براى زندگى بهتر
 1- هر روز 10 تا 30 دقيقه پيادهروى كنيد و به هنگام راه رفتن، لبخند بزنيد. اين بهترين داروى ضدافسردگى است.
2- هر روز حداقل 10 دقيقه در يك مكان كاملاً ساكت و بىسر و صدا بنشينيد.
3- هرگز از خوابتان نزنيد. يك دستگاه ضبط فيلم بخريد و برنامههاى تلويزيونى مورد علاقهتان كه شبها ديروقت پخش مىشوند را ضبط كنيد و روز بعد ببينيد.
4- هر روز صبح كه از خواب بلند مىشويد، جمله زير را تكميل كنيد: «هدف امروز من ....................... است.>>
5- با اين سه «الف» زندگى كنيد: انرژى ، اشتياق ، احساس يگانگى
6- نسبت به سال قبل كتابهاى بيشترى بخوانيد و بازىهاى بيشترى بكنيد.
7- هر روز زمانى را براى دعا، مديتيشن، يوگا و يا نظاير آن بگذاريد.
8- با افراد بالاتر از 70 ساله و نيز افراد كمتر از 6 ساله وقت بگذرانيد.
9- به هنگام بيدارى، روياپردازى كنيد.
10- بيشتر از ميوهها و سبزيجات تغذيه كنيد.
11- چاى سبز، مقدارى زيادى آب، كلم، بادام و فندق را در رژيم غذايى روزانهتان بگنجانيد.
12- سعى كنيد هر روز بر روى لب حداقل سه نفر لبخند بياوريد.
13- ريخت و پاش و آشفتگى را از خانه، ماشين و ميز كارتان دور سازيد.
14- انرژى خود را صرف شايعات، موضوعات گذشته، افكار منفى يا چيزهايى كه از كنترل شما خارج است نكنيد. در عوض، انرژى خود را مصروف جنبههاى مثبت «زمان حاضر» سازيد.
15- بدانيد كه زندگى مانند مدرسه است و شما براى يادگيرى به اينجا آمده ايد. مسائل، جزئى از برنامه درسى است كه ظاهر مىشوند و از بين مىروند، درست مثل مسائل كلاس رياضى، امّا درسهايى كه از آنها ياد مىگيريد براى هميشه پا برجا مىماند.
16- صبحانه را زياد، ناهار را متوسط و شام را كم بخوريد.
17- خودتان را زياد جدّى نگيريد. هيچكس ديگر هم اين كار را نمىكند.
18- لزومى ندارد كه در هر بحثى برنده شويد، اختلاف نظرها را بپذيريد.
19- با گذشته خود صلح كنيد تا «حال»تان خراب نشود.
20- زندگى خودتان را با ديگران مقايسه نكنيد.
21- هيچكس مسئول شادى و رضايت شما نيست بجز خودتان.
22- هر مصيبت يا ضايعهاى كه برايتان پيش مىآيد به خودتان بگوئيد: «آيا 5 سال ديگر، اين اتفاق اهميتى خواهد داشت؟
23- همه را به خاطر همه چيز ببخشيد.
24- آنچه ديگران درباره شما فكر مىكنند به شما مربوط نيست.
25- هر وضعيتى، چه خوب و چه بد، تغيير خواهد كرد.
26- به هنگام بيمارى، كارتان از شما مراقبت نمىكند، دوستانتان از شما مراقبت مىكنند. تماس خود را با آنها حفظ كنيد.
27- بهترين اتفاق براى شما هنوز روى نداده است.
28- گاهگاهى به افراد خانوادهتان تلفن كنيد و بهشان بگوئيد كه به فكرشان هستيد.
29- هر شب قبل از رفتن به رختخواب، جمله زير را تكميل كنيد. «من امروز به خاطر ...................... خوشحال و سپاسگزارم.
30- این متن را برای کسانی که دوستشان دارید بفرستید.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.