گواهینامه لیزر موهای زائد

گواهینامه لیزر موهای زائد

استعلام گواهینامه لیزر موهای زائد

تصویر

استعلام گواهینامه لیزر موهای زائد(دوره پیشرفته)کلاسهای (دایود .حضوری)

شماره و تاریخ
  نام و نام خانوادگی :خانم نرگس مومن رومیانی

تاریخ :1398/09/15


شماره   30220


 laser hair certification inquiry

تصویر

 laser hair certification inquiry

(Advanced Course) classes (presence diode)

شماره و تاریخ
  ms :narges momenroomiani        

 

DATE :
REGISTRATION N. :
18285
29 - 5 - 2019

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.